You are currently viewing Oasys Lab ลงพื้นที่ตรวจซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดโทรมาตรขนาดเล็ก

Oasys Lab ลงพื้นที่ตรวจซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดโทรมาตรขนาดเล็ก

นายเตวิฏ ไชย์คำ (ที่3 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 
เข้าร่วมลงพื้นที่ในการตรวจซ้อมบำรุงสถานีตรวจวัดโทรมาตรขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอฝาง โดยมีนายอัฐนันต์ วรรณชัย (ที่2 จากขวา) หัวหน้างานจากกลุ่มวิจัยทฤษฎีและการประยุกต์ใช้การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในระบบทางวิศวกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำทีมเข้าซ้อมบำรุง เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น