โครงสร้างป้องกันน้ำท่วม

รายละเอียดเอกสาร

โครงสร้างป้องกันน้ำท่วมแบบชั่วคราวและถอดเก็บได้

รูปแบบ PDF File

จำนวนหน้า 49 หน้า

จัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น