You are currently viewing นักวิจัยจาก OASYS Research Group เข้าพบผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

นักวิจัยจาก OASYS Research Group เข้าพบผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

นักวิจัยจาก OASYS Research Group เข้าพบผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่และคณะทำงานด้านสารสนเทศ เพื่อวางแผนบูรณาการข้อมูลทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำ

ภาพเหตุการณ์

ใส่ความเห็น